Vzdělávání a autismus

Dne 31.7.2012 byl projekt ukončen. Výsledky projektu a jeho průběh je popsán v souhrnné zprávě v sekci průběh projektu.

V současné době chystáme aktualizaci stránek. Chtěli bychom stránky koncipovat jako platformu sdružující celorepublikové informace o vzdělávání a autismu.

 

Video z akreditovaného NAVAZUJÍCÍHO KURZU, který se konal v Brně dne 12.10.-14.10.2011 zde:

20111014073538.wmv (3,11 MB)

 

Video z konference Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem v hlavním vzdělávacím proudu ke stažení zde:

Konference.wmv (9,85 MB)

 

V projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem“ budou vytvořeny a pilotně ověřeny 3 nové kurzy DVPP, které připraví pedagogické pracovníky vzdělávající žáky s autismem tak, aby mohli nabyté vědomosti a dovednosti využívat nejen ve své praxi, ale i je dále předávat dalším pedagogickým pracovníkům. Pro realizaci je sestaven realizační tým, který vytvoří obsah vzdělávacích kurzů, včetně studijních materiálů a doprovodných aktivit. Mezi doprovodné aktivity patří tvorba www stránek zabývajících se DVPP v oblasti vzdělávání žáků s autismem a online poradenství.

více o projektu

O autismu

PAS (Poruchy autistického spektra) je celoživotní neurovývojová porucha, která má vliv na sociální a komunikační schopnosti jedince. Tzn. ovlivňuje to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje. Důsledkem poruchy je, že dítě špatně vyhodnocuje informace, které k němu přicházejí (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá)- z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti.

více o autismu

Aktuality

Ukončení projektu

 

Závěrečné akreditované kurzy

V rámci projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem pořádáme dva Závěrečné akreditované kurzy. Termíny kurzů jsou 16.4.-20.4.2012 a 28.5.-1.6.2012. Na těchto kurzech si budou mít možnost pedagogové prakticky vyzkoušet tvorbu pomůcek pro práci s žáky s autismem, konzultovat s odobníky, nahlížet do tříd, kde jsou vzdělávání žáci s autismem, apod.

 

PF 2012

 

Kontakty

Tomáš Dostál
email: dostal@autistickaskola_cz
mobil: 608 083 343