Závěrečné akreditované kurzy

V rámci projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem pořádáme dva Závěrečné akreditované kurzy. Termíny kurzů jsou 16.4.-20.4.2012 a 28.5.-1.6.2012. Na těchto kurzech si budou mít možnost pedagogové prakticky vyzkoušet tvorbu pomůcek pro práci s žáky s autismem, konzultovat s odobníky, nahlížet do tříd, kde jsou vzdělávání žáci s autismem, apod.