Harmonogram

rok 2009

název klíčové aktivity 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
vytvoření obsahu jednotlivých kurzů x x x x x
Příprava a pilotní ověření kurzů a získání akreditace x x x x
Vytvoření obsahu jednotlivých kurzů x x x

rok 2010

název klíčové aktivity 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Vytvoření obsahu studijních materiálů a doprovodných opatření x x x x x x x x x x x
Příprava a pilotní ověření kurzů a získání akreditace x x x x x x x x x
Vytvoření obsahu jednotlivých kurzů x x x x x

rok 2011

název klíčové aktivity 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Příprava a pilotní ověření kurzů a získání akreditace x x
Odborný seminář s workshopem zaměřený na problematiku vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu x x x
Příprava a realizace akreditovaných kurzů x x x x x x x x

rok 2012

název klíčové aktivity 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Příprava a realizace akreditovaných kurzů x x x x x x x