O projektu

V projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem (dále DVPP)“ budou vytvořeny a pilotně ověřeny 3 nové kurzy DVPP, které připraví pedagogické pracovníky vzdělávající žáky s autismem tak, aby mohli nabyté vědomosti a dovednosti využívat nejen ve své praxi, ale i je dále předávat dalším pedagogickým pracovníkům. Pro realizaci je sestaven realizační tým, který vytvoří obsah vzdělávacích kurzů, včetně studijních materiálů a doprovodných aktivit. Mezi doprovodné aktivity patří tvorba www stránek zabývajících se DVPP v oblasti vzdělávání žáků s autismem a online poradenství.

Kurzy včetně studijních materiálů a doprovodných opatření budou pilotně ověřeny na vybrané skupině pedagogických pracovníků a následně připraveny k akreditaci. Po akreditaci budou kurzy probíhat kontinuálně a budou proškoleni další pedagogičtí pracovníci.

Celkem bude do projektu zapojeno 25 škol. V průběhu trvání projektu se do aktivit projektu zapojí cca 800 pedagogických pracovníků. Projekt bude realizován na území 6-ti krajů - Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Vysočina a Jihočeský.

DOWNLOAD: Projekt_EU.ppt Projekt_EU.ppt (239,50 KB)