Odkazy

www.autistickaskola.cz

Stránky Základní školy Brno na ul. Štolcova, která od roku 2003 vzdělává žáky s PAS (poruchy autistického spektra) v kombinaci s mentálním, tělesným případně smyslovým postižením, ve věku od 5 let do ukončení povinné školní docházky.

www.autismus.cz

Tento portál vznikl v rámci projektu JPD 3, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem a rozpočtem hl. města Prahy. Věnuje se poruchám autistického spektra. Provozovatelem webových stránek je APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

www.apla.cz

Portál zastřešuje všechny regionální asociace pomáhající lidem s autismem. Jedná se o asociace: APLA Severní Čechy, APLA Hradec Králové, APLA Praha, Střední Čechy, APLA Jižní Čechy, APLA Vysočina, APLA Jižní Morava.

www.autismeurope.org

Organizace Autism-Europe a.i.b.l. je mezinárodní organizace, jejichž hlavním cílem je podporovat práva osob s autismem a jejich rodiny a pomáhat zlepšovat kvalitu jejich života. Společnost zajišťuje efektivní spolupráci mezi více jak 80 asociacemi rodičů osob s autismem ve 30 evropských zemích.

www.nas.org.uk

Spolek „The National Autistic Society“ se věnuje boji za práva a výhody všech lidí s autismem. Jejich hlavním cílem je poskytovat jedincům a jejich rodinám pomoc, podporu a služby, ke kterým mají přístup, kterým můžou věřit a na které se mohou spolehnout.

http://inventura.org/

Občanské  sdružení Inventura vzniklo v listopadu 2005 s cílem pozměňovat představy veřejnosti o životech lidí s mentálním hendikepem a integrovat tyto lidi do společnosti skrze podporu a zviditelňování jejich umělecké činnosti.